Search This Blog

Wednesday, March 27, 2013

REFLEKSI MINGGU KETIGA


Pada minggu ini, perbincangan diketuai oleh kumpulan 1. Pensyarah hanya berperanan sebagai fasilitator. Perbincangan pada minggu ini masih berkisar tentang aplikasi pada google yaitu blog. Seorang ahli kumpulan 1 menjadi koordinatoir dengan mengajar kepada kami langkah-langkah permulaan dalam penghasilan blog. Manakala, ahli kumpulan yang lain bertindak sebagai fasilitator. 

Setelah semua pelajar mempunyai blog, coordinator melanjutkan perbincangan dengan menukar layout, template dan sebagainya. Selain itu, kami diajar untuk menambah drop down menu. Langkah ini agak kompleks kerana ia memerlukan kemahiran dalam menggunakan HTML kod.

Kekuatan: dengan adanya blog, maka kami dapat mengakses segala maklumat tentang assignment dengan merujuk kepada blog daripada rakan-rakan lain.

Kelemahan: tiada

0 comments:

Post a Comment